Produkter

Lighthouse plattformen er laget som en åpen undervisningsressurs på engelsk, og på alle partnerenes språk, og vil levere følgende produkter;


Statusrapport utarbeides

og den skal si noe om hvordan yrkesveiledningen er for immigranter, både i partnerlandene og i Europeisk perspektiv. Den skal identifisere hindringer og muligheter, samt gi anbefalinger for hvordan man kan implementere LIGHTHOUSE modellen

 

Download LIGHTHOUSE_Et kort overblikk (NO)


En interaktiv LIGHTHOUSE modell

som skal introdusere/hjelpe brukerne i den åpne nettbaserte siden hvordan man kan veilede immigranter innenfor mobilitet, anerkjennelse, kompetanseheving og muligheter på arbeidsmarkedet.

Download LIGHTHOUSE_Modell (NO)


LIGHTHOUSE undervisningsopplegg

et ECVET basert verktøy som er laget for å utvikle de nødvendige kompetansene hos veilederne for å kunne ta i bruk opplegget overfor innvandrere.

Download LIGHTHOUSE_Pensum (NO)


LIGHTHOUSE Guidebok

som skal gi en bred forståelse for det teoretiske grunnlaget for LIGHTHOUSE modellen og de innovative strategiene de har for veiledning av innvandrere.

Download LIGHTHOUSE_Guidebok (NO)


LIGHTHOUSE forslag

på hvordan man kan ta i bruk hele systemet på forskjellige områder innenfor veiledning av immigranter.

Download LIGHTHOUSE_Retningslinjer (NO)


LIGHTHOUSE verktøykasse

som skal utstyre yrkesrådgivere som jobber mot innvandrere med et sett innovative metoder og praktiske ressurser for hvordan man kan implementere LIGHTHOUSE modellen I egen organisasjon og daglig virke.

Download LIGHTHOUSE_Verktøykasse (NO)


LIGHTHOUSE didaktisk film

et attraktivt pedagogisk verktøy som skal være en inspirasjonsfilm for å få flere interessenter til å tenke innovativt I forhold til LIGHTHOUSE modellen.