INTRO

EN INTERAKTIV LIGHTHOUSE MODELL er strukturert som en interaktiv åpen plass opprettet for å tilby skreddersydd rådgivning og karriereveiledning for innvandrere, med fire soner:

RSBDF MODELL

ANERKJENNELSE

komm in

Denne sonen er resepsjonen i huset og vil tilby tilpassede tjenester for registrering, innledende intervju og anvendelse av det skreddersydde verktøyet for anerkjennelse av realkompetanse, med sikte på utvikling av LIGHTHOUSE personlig veikart for å definere den enkelte bane i neste sone (s ).

TRENING

Denne sonen er koblet opp mot livslang læring (LLL) programmer og vil tilby en omfattende veiledning gjennom ulike læringsløsninger for kompetanseutvikling

ARBEID

Denne sonen vil tilby yrkesrettet vurdering og karriereveiledning, herunder utvikling av Europass, simulering av jobbintervju og tilgang til en database med ressurser og jobbtilbud, samt tilgang til LIGHTHOUSE JOB-GUIDE med trinn-for-trinn-beskrivelser og praktiske tips.

MOBILITET

Denne sonen vil analysere muligheten for en ny mobilitet, nasjonalt, internasjonalt eller tilbake til sitt eget hjemland, som en vei til arbeid og / eller læring, med formål å holde åpne ulike alternativer og bygge opp EUs MOBILITETPASS.