Velkommen

Prosjektet

Arbeidsledigheten og mangel på kompetanse vil øke i Europa de neste årene, noe som gir utfordringer for den økonomiske veksten. I forhold til dette er det viktig å hjelpe immigranter inn i arbeidsmarkedet der hvor de velger å bosette seg. Rådgiving og fokus på en koordinert livslang læringsstrategi vil bli stadig viktigere i Europa. Mange Europeiske land har allerede etablert offentlige knutepunkt som blander realkompetansevurdering med rådgivingstjenester, samtidig som de tilbyr skreddersydde opplærings løsninger for enkeltpersoner. I mange land vil dette være utopi så langt frem i tid vi greier å se.

LIGHTHOUSE INTERAKTIV MODELL

 

 

LIGHTHOUSE prosjektet vil etablere en innovativ modell og et eget verktøy for å støtte livslang læring og karrierevalg hos immigranter. Dette skal gjøres ved hjelp av skreddersydd rådgiving og realkompetansevurdering for å gjøre dem bedre rustet til å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Prosjektet baserer seg på 2 vellykkede prosjekter fra Østerrike og Frankrike (LOT house modellen og det franske realkompetansevurderings systemet)

Fra September 2014 til august 2017 skal en prosjektgruppe fra Spania, Norge, Hellas, Østerrike, Frankrike og Kypros drifte og utvikle prosjektet sammen.

du finner oss på  Facebook og LinkedIn