ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Διαδραστικό Μοντέλ LIGHTHOUSE αποτελεί έναν ανοικτό χώρο αλληλεπίδρασης, ο οποίος προσφέρει ευκαιρίες συμβουλευτικής και επαγγελματικής καθοδήγησης στους μετανάστες, μέσα από τέσσερις διαφορετικές ζώνες:

IASIS Μοντέλ CARDET Μοντέλ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Αυτή η ζώνη λειτουργεί ως χώρος υποδοχής και παρέχει προσωπικές υπηρεσίες εγγραφής, συνέντευξης και εφαρμογής προσαρμοσμένων εργαλείων με στόχο την αναγνώριση της προηγούμενης μάθησης και τη δημιουργία του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΡΑΣΗΣ του έργου LIGHTHOUSE, καθορίζοντας έτσι τις ατομικές ανάγκες στις ακόλουθες ζώνες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Αυτή η ζώνη συνδέεται με τα προγράμματα δια βίου μάθησης και προσφέρει καθοδήγηση μέσα από την παροχή ευκαιριών ανάπτυξης των δεξιοτήτων ή και αναβάθμισής τους, με στόχο τον καθορισμό του ΠΛΑΝΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ του έργου LIGHTHOUSE.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ

Αυτή η ζώνη προσφέρει επαγγελματική αξιολόγηση και καθοδήγηση, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας του Europass, καθοδήγηση για τη συμμετοχή σε συνεντεύξεις, πρόσβαση σε μία πηγή δεδομένων και ευκαιριών εργοδότησης, καθώς κι έναν οδηγό εργοδότησης του έργου LIGHTHOUSE, ο οποίος περιλαμβάνει μία περιγραφή βήμα προς βήμα αλλά και πρακτικές συμβουλές.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ζώνη αυτή αναλύει την πιθανότητα μίας νέας κινητικότητας, εντός της χώρας, σε μία νέα χώρα ή πίσω στη γενέτειρά των μεταναστών, ως ένα τρόπο εξεύρεσης εργασίας ή/και μάθησης, αφήνοντας έτσι ανοικτές πολλές διαφορετικές επιλογές και δημιουργώντας το ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ μέσα στο οποίο υπάρχουν πολλές χρήσιμες πληροφορίες.