ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ

Το Έργο

Οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων θα αυξηθούν στις ευρωπαϊκές χώρες κατά την επόμενη δεκαετία, απειλώντας τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης. Αντίθετα με αυτό το φαινόμενο, η βελτίωση των αποτελεσμάτων στην αγορά εργασίας των μεταναστών στις ευρωπαϊκές χώρες είναι ένα κεντρικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το εργατικό δυναμικό των μεταναστών θα αξιοποιηθεί πλήρως για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, η συντονισμένη παροχή μάθησης για την απασχολησιμότητα, και η δια βίου καθοδήγηση, έχουν ολοένα μεγαλύτερη σημασία σε όλα τα κράτη μέλη. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν δημιουργήσει σημεία ενημέρωσης που ενσωματώνουν διάφορες υπηρεσίες μάθησης, όπως η επικύρωση της προηγούμενης μάθησης, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, καθώς τα προσαρμοσμένα προγράμματα κατάρτισης για εκπαιδευόμενους. Ωστόσο, μια προσαρμοσμένη και διαδραστική λύση συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού για τους μετανάστες και η αξιοποίησή τους για την καλύτερη ενσωμάτωση τους στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας εξακολουθεί να μην αποτελεί πραγματικότητα σε πολλά κράτη μέλη.

ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ LIGHTHOUSE

 

 

Το Έργο LIGHTHOUSE σκοπεύει να εγκαθιδρύσει ένα καινοτόμο μοντέλο και εργαλεία για την υποστήριξη της δια βίου μάθησης και της σταδιοδρομίας για τους μετανάστες με προσαρμοσμένη παροχή συμβουλών και αναγνώριση της προηγούμενης μάθησης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας, που προέρχονται από το συνδυασμό των δύο επιτυχών μεθοδολογιών: το αυστριακό μοντέλο LOT- House (μάθηση, προσανατολισμός, εμπειρία), που αναπτύχθηκε από τον αυστριακό εταίρο του έργου, BEST, και το καθιερωμένο γαλλικό σύστημα για την αναγνώριση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης.

Από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως τον Αύγουστο του 2017, μια κοινοπραξία από επτά εταίρους από την Ισπανία, τη Νορβηγία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Κύπρο και την Αυστρία, με σχετική τεχνογνωσία και εμπειρία, είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του έργου.

Βρείτε μας στο  Facebook και στο LinkedIn